EmbroideryStudio e4.0

EmbroideryStudio e4.0

ที่สุดของซอฟท์แวร์สร้างลายปักและงานตกแต่งเสื้อผ้า

- สำหรับนักสร้างลายปักมืออาชีพ, ร้านปัก, ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมปัก, นักศึกษา หรือแฟชั่นดีไซน์เนอร์

- ด้วยเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์รูปแบบการปักใหม่ๆ หรือแม้แต่การออกแบบที่รวดเร็วขึ้น

- มีฟอนท์ให้เลือกมากกว่า 200 แบบ เพื่อให้คุณได้ออกแบบลายปักได้อย่างสร้างสรรค์ รวดเร็ว และเป็นมืออาชีพมากขึ้น