ถาม-ตอบ

ถาม: ไฟล์นามสกุล emb กับ dst ต่างกันอย่างไร

ตอบ: