เกี่ยวกับเรา

 บริษัท อิมบรอยด์ เทคโนโลยี จำกัด

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2547  จนถึงปัจจุบัน

ซึ่งได้เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟท์แวร์ลายปักของ Wilcom ตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัท จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนั้น บริษัทฯยังเป็นตัวแทนจำหน่ายนำเข้าสินค้าจากหลายประเทศ เช่น

-  ไหมปักคุณภาพยี่ห้อ Royal จากประเทศเกาหลี

-   เครื่องพิมพ์ผ้าระบบ Direct to Garment ยี่ห้อ DTG จากประเทศออสเตรเลีย