Designing

EmbroideryStudio e4.0 Designing

Ultimate Embroidery&Multi-Decoration Software
ที่สุดของซอฟท์แวร์งานปักและงานตกแต่งเสื้อผ้า
 
- สำหรับนักสร้างลายปักมืออาชีพ, ร้านปัก, ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมปัก, นักศึกษา หรือแม้แต่นักออกแบบตกแต่งเสื้อผ้า
   ด้วยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์รูปแบบการปักใหม่ๆ หรือแม้แต่การออกแบบที่เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   มีฟอนท์ให้เลือกมากกว่า 200 แบบ เพื่อให้คุณได้ออกแบบลายปักได้อย่างสร้างสรรค์ รวดเร็ว และเป็นมืออาชีพมากขึ้น